Cradle to Cradle®

Als Cradle to Cradle®-bedrijf gaan we verder dan wat de meeste mensen verstaan onder duurzaamheid.

In 2020 moeten al onze materialen vrij zijn van toxines die schadelijk kunnen zijn, (sommige chemische componenten zijn weliswaar toegestaan in de regelgeving maar zijn niet heilzaam genoeg om als Cradle to Cradle® te worden aangemerkt) wordt alleen duurzame energie gebruikt en kunnen de speciaal ontworpen producten worden teruggenomen waarna de materialen gebruikt worden om nieuwe producten van hoge kwaliteit te maken. Daarmee komt een einde aan het uitputten van de grondstofreserves om aan de stijgende vraag van consumenten uit de hele wereld te voldoen.

Kortom, deze visie maakt vooruitgang van bedrijven en mensen mogelijk en houdt daarbij rekening met het kwetsbare ecosysteem en de eindige bronnen van deze planeet. De drie wereldwijde problemen waar we voor staan, worden aangepakt: toxiciteit van materialen, klimaatverandering en schaarste van grondstoffen. Ook wordt ervoor gezorgd dat alles wat we doen, een positief effect heeft op de gezondheid. De vijf criteria waaraan Desso en andere Cradle to Cradle®-bedrijven moeten voldoen, zijn:

Desso Material health

1) Gezonde materialen - we moeten waarborgen dat alle chemische ingrediënten in producten als positief worden gedefinieerd (optimaal/groen of acceptabel/geel). De materialen worden beoordeeld aan de hand van diverse milieu- en gezondheidscriteria en ingrediënten die worden aangemerkt als rood (hoog risico) of grijs (niet definieerbaar) moeten (geleidelijk) worden vervangen.

Desso heeft dit bereikt met de nieuwe DESSO EcoBase®-tapijtrug; deze bevat een op polyolefine gebaseerde laag die voor 100% veilig te recyclen is in Desso's eigen productieproces. Tapijttegels met DESSO EcoBase® hebben een zilveren Cradle to Cradle®-certificaat verworven aangezien we het niveau hebben bereikt dat tot 97% van al onze materialen positief is gedefinieerd1) (Groen of Geel).

Material Reutilization

2) Hergebruik van materialen - het moet mogelijk zijn om aan te geven in welke materiaalstromen producten kunnen worden hergebruikt wanneer een product wordt teruggenomen na gebruik door de consument of de klant. Deze materialen worden als voedingsstoffen weer opgenomen in het productieproces (technische cyclus) of in de aarde (biologische cyclus).

Centraal in de Cradle to Cradle®-filosofie staat het idee dat 'afval gelijk is aan voeding'. Waar het tapijten betreft, heeft Desso een technologie ontwikkeld om tapijten terug te nemen en de materialen te recyclen of te hergebruiken.

Tegenwoordig nemen we gebruikt tapijt terug van onze klanten en onze concurrenten en scheiden we het garen en andere vezels van de rug en produceren zo twee hoofd materiaalstromen die kunnen worden gerecycled. Na een aanvullende zuiveringsfase wordt het garen (met de vereiste zuiverheid) terug geleverd aan de garenfabrikant die er nieuw garen van maakt. In dit hele proces is een deel nieuw materiaal nodig ter compensatie van verliezen en inefficiëntie van het proces. De bitumenrug die nu nog vaak terugkomt, wordt gerecycled als waardevolle grondstof voor wegenbouw- en dakbedekking. Alle niet te recyclen delen worden gebruikt als secundaire brandstof in cementfabrieken.

Voor Polyamide 6 garen vindt dit proces plaats bij Aquafil, een van onze garen-leveranciers. Aquafil heeft bij zijn verwerkingsfabriek een eigen technologie ontwikkeld om gebruikte tapijtvezels van polyamide 6 te verwerken tot nieuw polyamide 6, telkens opnieuw.

Desso Renewable energy

3) Hernieuwbare Energie - één van de drie kernprincipes van Cradle to Cradle® (de andere twee zijn 'afval is voeding' en het aanmoedigen van diversiteit zoals in de natuur) is het gebruik van de huidige zonne-inkomsten, waarmee wordt bedoeld dat gebruikte energie zo veel mogelijk duurzaam moet zijn. Op die manier kunnen Cradle to Cradle®-bedrijven zoals Desso er zeker van zijn dat het grootste deel van wat zij doen en wat zij produceren een positieve invloed heeft op het milieu en op de gezondheid van mensen.

In de periode van 2007 tot 2011 heeft Desso zijn CO2-uitstoot met 50% verminderd dankzij het verhoogde gebruik van groene elektriciteit (grotendeels waterkracht en biomassa). Bovendien is het dak van Desso momenteel bedekt met 25,000 m2 zonnepanelen. Desso is van plan om in 2020 volledig overgeschakeld te zijn op duurzame energie.

Desso Water Stewardship

4) Waterbeheer - bedrijven die Cradle to Cradle® willen werken, moeten aantonen dat zij hun water op verantwoorde en efficiënte manier gebruiken en dat het water dat ze lozen op het buitenwater zo schoon mogelijk is.

Desso social responsibility

5) Sociale rechtvaardigheid en bedrijfsethiek - bedrijven moeten aantonen dat zij de meest hoogstaande principes aanhouden in de verantwoordelijkheid jegens hun personeel en dat zij erop toezien dat ook bedrijven in de toeleveringsketen deze principes niet schenden.

Desso heeft zich verplicht de SA8000-standaard aan te houden, een norm die is opgesteld door de niet-gouvernementele organisatie Social Accountability International (SAI). Het is wereldwijd een van de eerste controleerbare normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en bevat voorschriften voor beleid en procedures die de mensenrechten van werknemers beschermen.

1) Positief gedefinieerd = alle ingrediënten hebben de beoordeling Groen (optimaal) of Geel (acceptabel) volgens de Cradle to Cradle®-beoordelingscriteria zoals beschreven in het Cradle to Cradle®-certificeringsprogramma versie 2.1.1., opgesteld door MBDC in september 2008 en bijgewerkt in januari 2011.

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email