Deze website maakt gebruik van cookiesMeer infoMelding sluiten

Leveranciers

Sociale verantwoordelijkheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal in de visie van Desso. Als vooraanstaande wereldwijde fabrikant van tapijten en sportveldbekleding zijn we gericht op het leveren van de beste producten voor onze klanten terwijl we tegelijkertijd voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot mensen en planeet. Op basis van het inzicht dat we 90% van onze tijd binnen doorbrengen, is het onze visie om milieuverantwoordelijke producten te produceren die een positieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de mens in de bebouwde omgeving.

Sociale rechtvaardigheid is een van de vijf elementen van de Cradle to Cradle®-filosofie en vereist dat we ons aan hoge ethische normen houden waar ter wereld we ook zaken doen. We steunen UN Global Compact, een reeks beginselen die verantwoorde bedrijfspraktijken op het gebied van milieu, arbeid, mensenrechten en corruptiebestrijding bevorderen.

Verantwoordelijkheid van leveranciers

We realiseren ons welke belangrijke rol onze leveranciers spelen bij het verwezenlijken van onze visie. Om onze ambitieuze doelstellingen te bereiken streven we naar samenwerkingsverbanden met leveranciers die onze visie delen, die zich inspannen om hun producten en bedrijfsvoering in milieu- en sociaal opzicht optimaal te verbeteren en die dezelfde waarden actief bevorderen onder diegenen met wie zij zaken doen.

Om sociale rechtvaardigheid doeltreffend in te voeren in de gehele waardeketen heeft Desso haar aanpak vernieuwd en besloten samen te gaan werken met Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), een platform voor de beoordeling en het beheer van ethische bedrijfspraktijken in de waardeketen. Wat betreft materiaalkeuzebeoordeling van producten en diensten die Desso overweegt in te kopen, blijven we samenwerken met EPEA Hamburg

Productverklaring

 

Wat we van onze leveranciers vragen

 Productverklaring

Voor elk product dat we kopen, vragen we onze leveranciers een productverklaring in te vullen. De productverklaring is de basis voor een externe materiaalkeuzebeoordeling (de zogenaamde 'material health assessment') door EPEA. Zodra uw product 'positief bevonden' wordt door EPEA, is het een inkoopoptie voor Desso. (Een positieve beoordeling is een randvoorwaarde voor inkoop.)

We verlangen ook van alle leveranciers dat zij kennisnemen van onze vernieuwde gedragscode voor leveranciers, met betrekking tot de sociale omstandigheden van hun bedrijfsvoering, en deze ondertekenen. In onze gedragscode voor leveranciers omschrijven we de minimumnormen waarvan wij verwachten dat onze leveranciers en hun toeleveranciers deze respecteren en naleven wanneer zij zaken doen met Desso.

Risico's voor en impact op de waardeketen in kaart brengen

Onze vernieuwde aanpak in samenwerking met Sedex houdt onder meer de volgende stappen in:

1) Identificatie van inherent leveranciersrisico (op basis van soort bedrijf, omvang en regio in combinatie met MapleCroft-gegevens)

2) Sedex Zelfbeoordelingsvragenlijst ('Self Assessment Questionnaire', SAQ, gebaseerd op 4 pilaren: Arbeidsnormen, Veiligheid en gezondheid, Milieu, Bedrijfsintegriteit)

3) SMETA-audit 

4) Verbetering en opvolging; gesloten hiaten met betrekking tot sociale rechtvaardigheid (ondersteund door SAQ of auditbevindingen)

Leveranciers die gedurende lange tijd in een 'hoog risico'-categorie vallen en geen medewerking verlenen of niet enige vooruitgang op de lange termijn laten zien, zetten hun zakenrelatie met Desso op het spel.

Sedex-deelname

We moedigen onze leveranciers en zakenpartners ten zeerste aan om ook deel te nemen aan Sedex - voor effectiviteit, betere transparantie en gezamenlijke inspanningen. Sedex is een platform voor het identificeren, meten en beheren van sociale risico's. SAQ's en SMETA-audits kunnen eenvoudig worden geüpload naar Sedex en op verzoek gedeeld met een brede groep klanten. Samenwerken met Sedex verlaagt niet alleen de kosten, maar verbetert ook de focus en kwaliteit van ethische bedrijfsinformatie en biedt hulpmiddelen en kennis van gekwalificeerde partners.

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email