Leveranciers

Sociale verantwoordelijkheid

Materiaal & gezondheids-check van producten en ingrediëntenMaatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal in de visie van Desso, a Tarkett company. Als vooraanstaande wereldwijde fabrikant van tapijten en sportveldbekleding zijn we gericht op het leveren van de beste producten voor onze klanten terwijl we tegelijkertijd voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot mensen en planeet. Op basis van het inzicht dat we 90% van onze tijd binnen doorbrengen, is het onze visie om milieuverantwoordelijke producten te produceren die een positieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de mens in de bebouwde omgeving.

Sociale rechtvaardigheid is een van de vijf elementen van de Cradle to Cradle®-filosofie en vereist dat we ons aan hoge ethische normen houden waar ter wereld we ook zaken doen. We steunen UN Global Compact, een reeks beginselen die verantwoorde bedrijfspraktijken op het gebied van milieu, arbeid, mensenrechten en corruptiebestrijding bevorderen.


Verantwoordelijkheid van leveranciers

We realiseren ons welke belangrijke rol onze leveranciers spelen bij het verwezenlijken van onze visie. Om onze ambitieuze doelstellingen te bereiken streven we naar samenwerkingsverbanden met leveranciers die onze visie delen, die zich inspannen om hun producten en bedrijfsvoering in milieu- en sociaal opzicht optimaal te verbeteren en die dezelfde waarden actief bevorderen onder diegenen met wie zij zaken doen.

Om sociale rechtvaardigheid doeltreffend in te voeren in de gehele waardeketen heeft Desso

 • Materiaal & gezondheids-check van producten en ingrediënten
 • Sociale Risico Analyse

 

Wat we van onze leveranciers vragen

Voor elk product dat we kopen, vragen we onze leveranciers een productverklaring in te vullen. De productverklaring is de basis voor een externe materiaalkeuzebeoordeling (de zogenaamde 'material health assessment') door EPEA. Zodra uw product 'positief bevonden' wordt door EPEA, is het een inkoopoptie voor Desso. (Een positieve beoordeling is een randvoorwaarde voor inkoop.)


Sociale Risico Analyse 

Onze sociale risico analyse heeft betrekking op de omstandigheden waaronder de producten die we inkopen vervaardigd zijn. We inventariseren in hoeverre onze leveranciers in hun processen mensenrechten in acht nemen, gezondheid en veiligheid van hun werknemers borgen, het milieu beschermen en corruptieve praktijken voorkomen.

Alle onze leveranciers moeten Tarkett's gedragscode voor leveranciers ondertekenen. Deze code-of-conduct vertegenwoordigt de minimum eisen die we aan onze leveranciers en hun onder aannemers stellen als we met hen zaken doen.


Onze strategische leveranciers screenen we additioneel in vier stappen:

 1. Identificatie van inherent leveranciersrisico (op basis van sector en regio waarin de productie plaatsvindt)
 2. 'Potentiele risico leveranciers' worden gevraagd om een zelfbeoordelingsvragenlijst ('Self Assessment Questionnaire', SAQ) in te vullen, gebaseerd op 4 pilaren: Arbeidsnormen, Veiligheid en Gezondheid, Milieu, Bedrijfsintegriteit.
 3. De SAQ informatie wordt geaudit. We verwachten dat onze leveranciers hierin medewerking verlenen
 4. Opvolging en verbetermaatregelen: indien nodig verwachten we van onze leveranciers dat ze hiaten sluiten met betrekking tot sociale rechtvaardigheid

 

Leveranciers die gedurende lange tijd in een 'hoog risico'-categorie vallen en geen medewerking verlenen of niet enige vooruitgang op de lange termijn laten zien, zetten hun zakenrelatie met Desso op het spel.

 • Deel deze pagina
 • twitter
 • linkedin
 • facebook
 • email