LIFE-programma

Desso heeft een subsidie ontvangen van het LIFE-programma van de Europese Unie in het kader van Desso’s streven naar de ontwikkeling van tapijtproducten die kunnen worden gerecycled in een gezond, gesloten systeem op basis van de Cradle to Cradle®-principes. Het LIFE-programma is bedoeld om bij te dragen aan de ontwikkeling, uitvoering en actualisering van het milieu- en klimaatbeleid van de EU.

Het Desso-project 'ClosedLoopCarpet' is gericht op de ontwikkeling van de meest effectieve methoden om, in een gesloten systeem, materialen te scheiden als basis voor de recycling van tapijtafval tot polymeren en nieuwe producten.

Het huidige lineaire 'take, make & waste'-model is niet duurzaam. 

Het huidige lineaire 'take, make & waste'-model is niet duurzaam. In Europa wordt nu per jaar ongeveer 1600 miljoen kilo gebruikt tapijtmateriaal gedumpt, waarvan zo'n 60% naar stortplaatsen gaat en de rest in vuilverbrandingsovens terechtkomt. Een groot deel van dit afval, met name nylon, is niet biologisch afbreekbaar en zou volgens de Cradle to Cradle®-principes zo moeten worden ontworpen dat het terug kan naar het productieproces om op een gezonde wijze te worden gerecycled in plaats van gedumpt.

The linear economy
The circular economy

Het lineaire model is om een aantal belangrijke redenen niet duurzaam:

1. Het kost veel energie en schaarse natuurlijke grondstoffen.
2. Afvalstortplaatsen verontreinigen de bodem en het grondwater.
3. Afvalverbranding leidt tot luchtverontreiniging en de uitstoot van broeikasgassen. 

In 2009 is Desso in zes EU-landen gestart met een terugname- en recyclingprogramma voor gebruikte tapijten. De hoeveelheid teruggenomen materiaal is sindsdien gestaag toegenomen. Toch zijn er nog verschillende technische uitdagingen te overwinnen, met name wat betreft het grootschalig scheiden van afvalmateriaal in herbruikbare stoffen die zuiver genoeg zijn om te voldoen aan de Cradle to Cradle®-normen voor niet-giftigheid.

LIFE 2

 

DOELSTELLINGEN

Desso's LIFE-project is bedoeld om de technische en economische haalbaarheid aan te tonen van afvalscheiding op basis van innovatieve versnippering en cryogene scheidingstechnologie. Hiermee kan Desso gebruikt tapijtmateriaal scheiden in de oorspronkelijke basisstoffen, die vervolgens worden gebruikt voor de productie van nieuwe tapijten of nieuw polymeer materiaal (depolymerisatie). Door het project zal de zuiverheid van het eindmateriaal naar verwachting stijgen van 85% tot ten minste 97% en daarmee de enige mogelijke basis voor niet-giftige recycling in een gesloten systeem opleveren - een ware technologische doorbraak.

Het project richt zich op:

1. De ontwikkeling van een Cradle to Cradle®-productieproces voor tapijten.
2. De productie van teruggewonnen materiaal voor hergebruik in hoogwaardige toepassingen. Dit vereist een geavanceerde scheidings- en zuiveringsinstallatie die waarborgt dat de teruggewonnen materialen, waaronder polyamide (een van de belangrijkste grondstoffen voor tapijtproductie), kunnen worden hergebruikt.
3. Het zo veel mogelijk recyclen van alle geproduceerde materialen tot nieuwe hoogwaardige materialen.

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email