Terug naar nieuwsoverzicht

Doorbraak in duurzame energie voor DESSO: Desso, Eneco en Host onderzoeken gezamenlijke biogas-exploitatie

09 december 2010

De toonaangevende Europese tapijtfabrikant DESSO heeft samen met Eneco en HOST een overeenkomst getekend waarin zij hun deelname bevestigen in een gezamenlijke onderneming; zij gaan onderzoeken of biomassavergisting te Waalwijk het voor DESSO mogelijk maakt de productie op volledige duurzame energie te laten lopen.

Eneco, leverancier van duurzame energie, heeft aangegeven te willen onderzoeken of een nieuwe fabriek, die Wabico moet gaan heten, voordeel kan gaan opleveren voor alle betrokken partijen.  De fabriek is een initiatief van Eneco, HOST en de gemeente Waalwijk. De productiefaciliteit van DESSO in Waalwijk ligt dichtbij Wabico en aangezien het bedrijf jaarlijks in Waalwijk 28.000 GJ warmte verbruikt en wereldwijd 200.000 GJ elektriciteit (elektriciteit wordt meestal uitgedrukt in kWh of GWh), is Desso de ideale kandidaat voor een dergelijke onderneming.

Verantwoord gebruik van duurzame energie
Terwijl elektriciteit gemakkelijk vervoerd kan worden via het net, is het benutten van warmte een grotere uitdaging. Dat vereist een nabijgelegen afzetmogelijkheid en toepassing bij lage temperatuur. Omdat de productiefaciliteit van DESSO zo dicht bij Wabico ligt, is het een ideale locatie om te onderzoeken of deze warmte aan DESSO geleverd kan worden.

De werking
De vergistinginstallatie produceert biogas uit organisch afval zoals bermgras, bakvet, olie en vet uit de horeca. Dit gas wordt dan gebruikt in een WKK-installatie (warmte-krachtkoppeling), waarmee optimaal gebruik gemaakt wordt van de calorische waarde van biogas. De WKK-installatie produceert jaarlijks ongeveer 45.000 GJ aan elektriciteit en bijna dezelfde hoeveelheid warmte. De resterende biomassa kan hergebruikt worden als compost of organische meststof, zodat de voedingsstoffen hergebruikt worden in overeenstemming met het Cradle to Cradle®-principe. 

Samenwerken levert wederzijds voordeel op
Energieleverancier Eneco heeft zich ten doel gesteld om in 2030 voor de volle 100% duurzame energie te produceren, in overeenstemming met zijn slogan 'duurzaam, decentraal, samen'. Het onderdeel Solar, Bio & Hydro loopt voorop bij het realiseren van een groot deel van deze ambitie in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Manager Tim Barenbrug verheugt zich op het Wabico-project: "Eneco ziet de ontwikkeling van Wabico in Waalwijk als een grote vooruitgang. We produceren er al jaren zonne- en windenergie. Als we daar de bio CHP aan toevoegen, zetten we een flinke duurzame stap voorwaarts."

DESSO, dat sinds 2008 een Cradle to Cradle®-bedrijf is, wil voldoen aan hoge standaarden, zowel bij het verkrijgen van grondstoffen, als bij productontwerp en recycling. Dit principe vereist echter ook dat de huidige duurzame zonne-energie gebruikt wordt. DESSO heeft al het zilveren Cradle to Cradle®-certificaat verkregen voor zijn EcoBase®-tapijttegels.  Ter verwezenlijking van de ambitie om in 2020 volledig Cradle to Cradle® te werken, heeft DESSO als doel om in alle processen alleen maar duurzame energie te gebruiken, geheel gegenereerd en gebruikt bij de bron.

HOST is een vooraanstaand ontwerper en leverancier van biomassa-installaties in heel Nederland, met een marktaandeel van 60% in biomassa-vergisting. Sinds 2004 heeft HOST al dertig installaties geleverd in Nederland, en sinds 2008 zijn zij internationaal actief. Naast het ontwerpen van biomassa-installaties is HOST ook technisch deskundig op het terrein van nieuwe energievoorzieningen in het bedrijfsleven.

De gemeente Waalwijk is de sturende kracht achter het Ecopark Waalwijk, waar Wabico gevestigd zal worden. Ecopark Waalwijk, vroeger een afvalstortplaats, is een unieke locatie voor de productie van duurzame energie uit zon, wind en biogas. Het terrein herbergt 4.200 zonnepanelen, vijf windmolens en exploiteert stortgas. Een teruggang in het stortgas heeft geleid tot belangstelling voor biomassa-vergisting.

Stef Kranendijk, Chief Executive Officer bij DESSO, verheugt zich ook op de samenwerking. "Dit is een spannende ontwikkeling voor DESSO en het is een belangrijke stap op de weg naar onze doelen voor 2020. Duurzame energie in het bijzonder is een integraal onderdeel van het Cradle to Cradle®-principe dat we zo enthousiast omarmen. Met dit partnerschap prijzen we ons gelukkig te kunnen werken met de beste partners op dit terrein, om zo een betere toekomst voor ons allemaal te creëren.

Over Eneco
Eneco past een geïntegreerde distributiestrategie toe en is gespecialiseerd in de productie, overbrenging, handel, levering en het meten van energie (elektriciteit, gas en warmte), en gerelateerde producten en diensten. Eneco is bezig zich om te vormen naar een duurzaam energiebedrijf en zal in de komende jaren aanzienlijke investeringen doen op het gebied van duurzame energie. Eneco ontwikkelt duurzame projecten die werken op windenergie, waterkracht, zonne-energie, biomassa en warmte. In totaal bedient het bedrijf ongeveer twee miljoen zakelijke en particuliere klanten. Eneco heeft ongeveer 7.000 mensen in dienst (6.628 FTE). Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, Nederland. Ga voor meer informatie naar http://corporatenl.eneco.nl.

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email