Terug naar nieuwsoverzicht

Circulaire economie: van wens naar uitvoering

22 juni 2015 - Op 18 juni 2015 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’ overhandigd aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Aan de totstandkoming van dit advies heeft Desso mede bijgedragen.

In een circulaire economie bestaat er geen afval meer en is extra welvaartsgroei mogelijk doordat grondstoffen langer en hoogwaardiger in de economie worden gehouden. Nederland is sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen: meer dan tweederde van onze grondstoffen komt uit het buitenland. Wereldwijde grondstofschaarste en stijgende grondstofprijzen maken onze economie kwetsbaar. 

Building a Circular Economy in Europe

 

Verschillende bedrijven werken al volgens circulaire principes

Slimmer omgaan met grondstoffen biedt daarentegen juist nieuwe kansen. Het kan voor Nederland leiden tot kostenbesparingen, innovatie en nieuwe verdienmogelijkheden. Op veel plaatsen in Nederland wordt hier al aan gewerkt: verschillende bedrijven werken al volgens circulaire principes, zoals DSM, Desso en Van Houtum papier; provincies verkennen de thematiek in hun strategische beleidsvorming; en ook bij burgers is een omslag merkbaar, met een groeiend aantal lokale leen- en reparatiebedrijven, producthergebruik via kringloopwinkels en nieuwe vormen van dienstverlening, zoals de kledingbibliotheek of repaircafés. 

Download het adviesrapport: ‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’

Desso is nog steeds één van de pioniers in de circulaire economie. Wij geloven dat door toewijding aan de Cradle to Cradle®-filosofie en de overgang naar de circulaire economie, men efficiënter kan worden in het gebruik van natuurlijke bronnen, de milieuvoetafdruk kan verbeteren en gezondere materialen in producten kan ontwikkelen waarvan zowel mensen als de planeet profiteren.

Wilt u het advies 'Circulaire economie: van wens naar uitvoering' lezen? Deze is beschikbaar via

Download het adviesrapport (Nederlands, pdf)

Download het adviesrapport (engels, pdf)

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email